تو هم جاشوش رجیمی

در لوکزامبورگ کم و بیش همه فارسی زبانان من را میشناسند و تا حدی با خُلقیات، رفتار، افکار و زخم زبان های من آشنا هستند، البته بجز گروه کوچک با نام «طرفداران یا به قول خودشان هواداران سازمان (من بالاخره نفهمیدم هوادار یعنی چی؟ یعنی برای مجاهدین هوا نگه میدارند یا اینکه از روی هوای ... ده طرفداراند) مجاهدین فَتق »، که بین جامعه اینجا و ایرانیان ساکن ایران، به دلیل افکار و رفتار خاص شان مورد لعنت و تَرد شده هستند، البته شاید اگر از خودشان بپرسید که چرا اینقدر منفورید؟ بی درنگ خواهند گفت که «هر که مخالف افکار ماست جاسوس وزارت اطلاعات ایران و نوکر آخوند هاس» با این حساب تمام 84 میلیون ایرانی که مخالفشان هستند همه جاسوس اند، حالا بماند که هیچ یک از ما نه از این گروه عجوج و مجوج دل خوشی داریم نه از آن رژیم فاشیستی آخوندی که ادعای ولایتی تمام دنیا را دارند، که این جماعت پا منقلی بخواهند ما را به دیگری حواله دهند. این اقلیت افسارگسیخته که همه مخالفین خودشان چه اپوزیسون سیاسی چه مذهبی و یا بی طرف را جاسوس رژیم مینامند، و همچون احشام از طویله گریخته هر کس و هر چه جلویشان قرار بگیرد با شاخ و جفتک بی نسیب نمیگذارند، به یک چوپان و رام کننده احشام وحشی نیاز دارند، ما ایرانی ها هم که در هر کاری تخصص داریم، فوقش میریم و با کمی تامل از یتیوب نحوه دام گیری و رام کردن حیوانات وحشی را یاد خواهیم گرفت، ولا با این نوناشون.


یکبار با یکی از این حضرات مثلا هوادار (منظور نگارنده هواداران سازمان مجاهدین فَتق میباشد) در مورد عقایدشان مشغول بحث بودیم و مثل همیشه یک سوال کلیشه ای و تکراری را پرسیدم، من خودم از پرسیدن این سوال واقعا دیگر خجالت میکشم اما اینها چرا خجالت و شرم ندارند ، نمیدانم؟ مَخلَص کلام از ایشان پرسیدم شما که این همه شعار سوسیالیسم اسلامی و دفاع از حقوق ایرانی سر میدهید، چرا به خلق خودتان خیانت کردید و رفتید صیغه صدام حسین شدید؟ ایشان که در حال نواختن ساز بادی مخصوص بودند (ساز بادی مخصوص : سیخ و سنجاق ساز مورد علاقه هواداران مجاهدین فتق میباشد) همانگونه که نصفی از دود، ببخشید باد ساز را در گلو نگاه داشته بودند، فرمودند که : خیلی شاده است دشمن دشمن ما دوشت ماشت (با تشکر از گوگل ترانسلیت : خیلی ساده است دشمن دشمن ما دوست ماست).

از آن جهت که این گفتگو بر دل مینشست، سوال دوم را از استاد گرانقدر پرسیدم و گفتم، یا شیخ شما که جواب هایتان اینگونه کوبنده و لرزه افکن است سوال دیگری هم دارم، حالا به خلق خود خیانت کردی و با یار دگر خوابیدی، فدای سرت، چرا کودکان و زنان کُرد در کردستان عراق را زنده به گور کردید؟ مگر نه اینکه زمانی قبل از اینکه شما به این درجه از عرفان و تبهر در مصرف ساز بادی برسید، دوره های سازمانی تان را در روستاهای کُردنشین و در میان کُرد ها به اتمام رسانیدید؟ دوباره آن استاد نچندان گرانقدر یک کام اساسی از ساز بادی گرفت و پیکنیکی را خاموش کرد و گفت اینها همه دروغ اشت و عکش و فیلم هاهم در اینترنت فتوشاپ اشت و همه اینها تبلیغات آگوندهاش (چون شیخ هنوز کمی از دود ساز در گلو داشتند منظورشان آخوند ها بود)، و بساط سازشان را در جعبه ای گذاشتند و افزود تو هم جاشوش رجیمی (رژیم) و رفتند.

عده ای صرفا چون تفکر نکرده و در جهل در مورد هر موضوعی پلاک کاردی به دست گرفته و توحش ضد شأن انسانیشان را هر چند هر از گاهی به نمایش میگذارند (پیشنهاد میکنم برای خنده هم که شده یکبار دورادور از تجمعاتشان دیدن کنید، فرقش نسبت به راهپیمایی ها و اعتراضات 22 بهمن و روز قدس در این است که در ایران بر آمریکا و اسرائیل مرگ و لعن میفرستادند، اینها به آخوندها، خوب گهی پشت به زین و گهی زین به پشن، غیر از این شما تفاوتی میان سپاه و مجاهد نمیبینید هر دو از شیره یک افیون اند)، نباید نماینده جامعه ایرانی باشند، سازمانی که تا دیروز عملیات تروریستی انجام میداد و در لیست سازمان های تروریستی بین المللی بوده در کمال وقاحت خود را حامی حقوق بشر میداند و چون فعالیتشان با نام سازمانشان ممنوع است در قالب انجمن حقوق بشری ایرانیان خود را مظلوم ترین و دلسوزترین گروه ایرانی معرفی میکنند و با تبلیغات پروپاگاندای شان پناهندگان تازه وارد و مقامات اروپایی و غربی را فریب میدهند.

بیچاره و بدبخت ما ایرانیانی که ندانسته با شرکت در مراسم یا خرید از استندهای این انجمن پوششی ناخواسته باعث و بانی ساپورت مالی این سازمان میشویم. تا به حال با خودتان فکر کردید درآمد های چند صد هزار یوروی استندها و غرفه ها و عق عضویت این انجمن پوششی کجا و برای چه فعالیتی خرج میشود؟ دفتر این انجمن کجاست؟ چند کارمند دارد؟ درآمد حاصله شان کجا و در چه راهی خرج میشود؟ بدون شک شما هم خوب میدانید این پول ها کجا ارسال خواهد شد. فقط خودمان را به خواب غفلت زده ایم و بخاطر یک بشقاب زرشک پلو همیشه در صف اول استندها و حامیان این سازمانیم. از ماست که بر ماست. مگر نه اینکه مطابق قانون هر انجمن ثبت شده باید برای ساکنین آن محل فعالیت کند؟ بجز فحاشی و تهمت به دیگران شما از این جماعت فعالیت دیگری دیده اید؟

بیایید یکبار هم که شده با خودمان رو راست باشیم، واقعا حاضرید کشور ایران بعد از رفتن آخوندهای مفت خور دست این جماعت پامَنقَلی لَچَک به سر بیوفتد؟ من با نسل قدیم حرفی ندارم، چون نسل قدیم بدوند که این رژیم را توی سفره ما گذاشتند. نسل جوان باید عاقلانه تر فکر کنند برای فرار از دست گرگ به مار پناه نمیبرند. دشمن دشمن من دوست من نیست.

نوشته شده در 10 جولای 2021 
احسان تاری نیا – لوکزامبورگ